Szövetkezeti Kutató Intézet

 

Átemelt tartalmak

 

A szövetkezeti tudomány és gyakorlat szempontjából figyelemre méltó (a múltban, vagy a mindenkori jelenben megjelent) publikációk kerülnek itt (korlátozott számban) "beemelésre." Ezek a szövetkezeti elméletet, a jogi szabályozást és a mindennapok gyakorlatát közvetlenül, vagy közvetetten érintő tudományos jellegű tartalmak lehetnek, s különféle orientációt képviselhetnek. A hasznosság a velük szembeni alapvető követelmény. A témaanyagok kiválasztása az ide vágó szabályok figyelembevételével történik.

1. Idea és valóság a szövetkezésben
2. A szövetkezeti jog három korszaka
3. A hazai szövetkezetek rögös útja máig: Hogyan tovább holnap?
A "Szövetkezés" c. folyóirat 30. évi jubileumi (2010/1-2) száma, szerkesztette: Dr. Fekete József.
4.Státus és arculat-váltás kényszere a szövetkezésben
5. A szövetkezeti szabályzás megváltoztatásának irányai
6.A piacorientált családi gazdaságok, versenyképes szövetkezetek és társaságok, a szakszolgálatok és irányítószervek eredményes együtt-működésének nemzeti stratégiája az EU-csatlakozás küszöbén és a közösségen belül
7. Vitaindító gondolatok - a "Parasztsorsfordítók között" című könyv szerzői bemutatásához
8. A szövetkezetek jogi szabályozása a rendszerváltástól napjainkig
9.Búcsú a takarékszövetkezetektől?
10.Másfajta szövetkezet és földbirtok-politika szükségessége a mezőgazdaságban
11. Kihívások és válaszok a hazai szövetkezeti rendszerben
Kutatási háttéranyag a szövetkezeti jogalkotáshoz c,  tanulmány.   A "Szövetkezés" c. tudományos és tájékoztató folyóirat 2011. évi külön száma, szerkesztette:
Dr. Fekete József

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

14.

15.


16.

A SZABÁLYOZÁS ÉS AZ ALAPELVEK VÁLTOZÁSA, EGYÜTTHATÁSUK A SZÖVETKEZÉS MINDENKORI GYAKORLATÁBAN (tapasztalatok és kilátások)
"Szövetkezés" 2012. évi 1-2. sz szám. Szerkesztette: Dr. Fekete József

I. rész
A SZÖVETKEZETEK ARCULATÁNAK, MOZGÁSTERÉNEK MÓDOSULÁSA A JOG-, ÉS ÖNRENDELKEZÉS KERETEI KÖZÖTT 9-76. oldal
- Dr. Réti Mária: Az európai szövetkezeti szabályozás fejlődéstörténetéről

- Dr. Bak Klára:  A nemzetközi szövetkezeti alapelvek és a szövetkezet fogalmának  összefüggései a szabályozásban

- Dr. Zsohár András Szabályozás és alapelvek - A rendszerváltozást követő szövetkezeti szabályozás vázlatos áttekintése és az új ptk2

- Bartus Pál – Dr. Fekete József
Szabályozás és alapelvek - Szembenézés a hazai szövetkezés mai állapotával (gondolatok a folytatáshoz)

II. rész
ÚJ PÁLYÁRA ÁLLÁS, MINT LEHETŐSÉG, MINT ÍGÉRET, CSELEKVÉSI ESÉLYEK AZ EGYES SZÖVETKEZETI ÁGAZATOKBAN - 93-191. oldal
- Dr. Csák Csilla: A szövetkezeti hitelintézetek identitása

- Dr. Kiss Gy. Kálmán - Új korszak kezdődik a takarékvilágban?

- Farkas Tamás - A jogalkotás és a lakásszövetkezetek, lakásszövetkezeti bérlakás - építési forma, annak finanszirozási javaslata

- Dr. Adorján Gábor - Az agrárkormányzat számára nehézséget jelent a vidékstratégia

- Dr. Becz Miklós - A termelői és értéksítő szervezetek megerősítésének néhány problémája

- Németh László - A szociális szövetkezetek jellemzői és tényszerű adatai2

- Murányi László - A COOP-rendszer kifejlődésének stációi, továbbra is a fogyaztók szolgálatában

- Dr. Géró Imre - Egy lehetséges jövőkép (új típusú modell) a fogyasztási szövetkezeti kereskedelemben

- Dr. Károlyi Géza - Gondolatok az iskolaszövetkezetek jogi szabályozásáról

- Iványi Krisztina - A háziipar szerepe a vidéki foglalkoztatásban

III. rész
KÖZÉRDEKLŐDÉSRE SZÁMOTTARTÓ INFORMÁCIÓK ÉS TÁJÉKOZTATÓK 208-254. oldal

Hiányoznak közülünk, Nekrológ, Múlt idézés, Gödöllő Rektora volt, Tanítványa voltam
A 90. nemzetközi szövetkezeti Napon elhangzott ünnepi beszéd
Budapesten tartotta kongresszusát a COPA-COGECA
Szemelvények a Szövetkezeti Kutatási Alapítvány Kuratóriumának 2012. május 29-i rendes ülésén elhangzottakból Tájékoztató a Szövetkezeti Kutatási Alapítvány 2011. évi közhasznú tevékenységéről
Szövetkezeti Kutatási Alapítvány, Szövetkezeti Kutató Intézet Budapest: Levél egy erdélyi szövetkezetnek - Válasz a Mezőfényi Szövetkezet elnökétől

SZÖVETKEZÉS - A Szövetkezeti Kutató  Intézet folyóirata 2013/1-2 Szerkesztette: Dr. Fekete József

A "Szövetkezés" 2013. évi lapszámának Előszava - Zárszava

Egy törvény margójára - SZAVAK ÉS TETTEK (a takarékszövetkezetek integrációjával kapcsolatos nyilatkozatok alapján történő összeállítás)

A MOSZ tagszövetkezeteinek készített tájékoztatóa 2013. évi V. Törvény (Ptk.) értelmezéséről és alkalmazásáról

Névjegyzék
Országos szövetkezeti szövetségek, intézmények jegyzéke, 2014

 

Az érdeklődésre számot tartó tartalmak átvételét folytatjuk, illetve bővítjük. A tartalom kiválasztásánál az aktualitásokra figyelmet fordítunk. Régi és új keltezésű anyagok ma egyformán időszerűek lehetnek, mivel a tartalmak kiegészíthetik egymást. Tapasztalható az is, hogy a megújhodás, az újrakezdés nem ritkán a múltban gyökeredzik


« Vissza a főoldalra